LCOJ Beginner Contest #1

Announcements

When Title Description
September 15, 2023, 20:42 CCN - Cộng có nhớ

Thông báo điều chỉnh giới hạn của bài toán do sai sót khi soạn đề.

 • Giới hạn ban đầu: ~|a|, |b| \le 10^{18}~

 • Giới hạn đúng của bộ test: ~0 \lt a, b \le 10^{18}~

Rất mong các thí sinh thông cảm!

Thông tin

 • Kỳ thi sẽ có thời gian thi là 2 giờ 30 phút. Bắt đầu từ 20h00 tới 22h30.
 • Kỳ thi sẽ gồm 6 thử thách không sắp xếp theo độ khó.
 • Vượt qua mỗi thử thách sẽ được 100 điểm

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  Toanldyl1  commented on Sept. 15, 2023, 12:56 p.m.

  Lets go!


 • 1
  lenguyenminhhai2k8  commented on Sept. 15, 2023, 12:44 p.m.

  Chúc mọi người thi tốt nhé!!!