Câu hỏi thường gặp (FAQ)


Kết quả nộp bài

Kết quả nộp bài sẽ trả cho bạn một thông tin gọi lại là Status Code - là một mã ngắn thể hiện thông tin về bài nộp của bạn, hiện tại có những mã sau đây:

Code Giải thích
AC - Accepted Chương trình đã chạy đúng với toàn bộ test của đề bài.
WA - Wrong Answer Chương trình đưa ra output không giống với output chuẩn.
RTE - Runtime Exception Thường biết với cái tên Runtime Error. Chương trình sinh lỗi và trả về một giá trị khác 0 và lỗi này đa số chỉ xuất hiện khi bạn dùng ngôn ngữ như C hoặc C++. Các bạn có thể xem ở link này về một số lỗi RTE thường xuất hiện.
IR - Invalid Return Chương trình trả về một giá trị khác 0, cũng giống RTE, nhưng nó thường xuất hiện ở các ngôn ngữ Python hoặc Java khi bạn xử lý ngoại lệ (exception).
OLE - Output Limit Exceeded Chương trình in ra quá nhiều thông in ra output (thường giới hạn là 256MB).
MLE - Memory Limit Exceeded Chương trình dùng quá nhiều bộ nhớ. Đôi khi lỗi này sẽ gây ra RTE thay vì MLE.
TLE - Time Limit Exceeded Chương trình chạy quá thời gian quy định.
IE - Internal Error Lỗi hệ thống. Lỗi này có thể do bài tập chưa được cấu hình đúng, hoặc do lỗi ở máy chấm. Nếu bạn thấy lỗi này, bạn có thể thử nộp lại bài tập của mình, nếu vẫn không được thì bạn có thể liên hệ với admin hoặc người ra đề.

Phản hồi từ trình chấm

Lưu ý
 1. Trình chấm coi một token là một từ, ngăn cách bởi 1 hoặc nhiều khoảng trắng (spaces).

 2. Dấu cách thừa không ảnh hưởng đến kết quả chấm bài (trừ trường hợp đề bài có nêu rõ không cho phép khoảng trắng thừa.)

Giải thích thông điệp
 • Participant's output contains extra tokens

  • Giải thích: Kết quả của bạn có số lượng token nhiều hơn kết quả đúng. Ví dụ output chỉ là 2 4 nhưng code của bạn cho ra 2 4 6
 • Unexpected EOF in the participant's output

  • Giải thích: Trình chấm gặp EOF khi chưa kiểm tra xong, có thể do kết quả của bạn có số token ít hơn số token của kết quả đúng.

Cách tính điểm làm bài trên LCOJ.

Chúng tôi sử dụng mã nguồn do team VNOI phát triển, do đó cách tính điểm (performance points) cũng sử dụng hệ thống tính điểm giống VNOJ, bạn có thể xem hệ chi tiết cách tính điểm đang được áp dụng tại đây, phiên bản gốc tại đây.

Mình muốn đóng góp bài tập cho LCOJ.

Hiện tại LCOJ đang trong quá trình xây dựng nên có rất nhiều công việc cần làm, bao gồm:

 • Tổ chức các kỳ thi
 • Bổ sung kho bài tập
 • Cải thiện website
 • ...

Thời gian tới, chức năng đề xuất bài tập và tuyển TNV sẽ bắt đầu, đừng ngần ngại liên hệ admin nếu có nhu cầu nhé.

Làm sao để đổi màu tài khoản?

Bạn cần tham gia các kỳ thi có rated. Màu của tài khoản sẽ dựa trên rating của bạn theo bảng dưới đây.

Tên Khoảng rating
Newbie ~\lt 1200~
Pupil ~1200 - 1399~
Specialist ~1400 - 1599~
Expert ~1600 - 1899~
Candidate Master ~1900 - 2100~
Master ~2200 - 2299~
International Master ~2300 - 2399~
Grandmaster ~2400 - 2599~
International Grandmaster ~2600 - 2899~
Legendary Grandmaster ~\ge 2900~

Làm sao để có icon cạnh tên?

Các account có icon trước tên là dành cho những account có đóng góp cho LCOJ, các bạn tình nguyện viên LCOJ, các admin LCOJ, các bạn tổ chức contest ở LCOJ, ...

Mình có thể liên hệ với admin bằng cách nào?

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin có tại trang About hoặc Fanpage Luyện Code Online.

Hoặc các bạn có thể giam gia nhóm facebook của LCOJ.

Mình có thể tham khảo mã nguồn LCOJ không?

LCOJ được phát triển dựa trên nền tảng của hệ thống DMOJ, sử dụng bản fork do team VNOI phát triển. Toàn bộ mã nguồn của LCOJ đều được công khai tại GitHub chính thức của LCOJ.