Nội quy bình luận


Vì một môi trường học tập lành mạnh và tích cực, Luyện Code Online (oj.luyencode.net) có một số quy tắc sau đây yêu cầu các bạn tuân thủ. Mọi hành động vi phạm quy định của BQT sẽ được xử lý theo cách xứng đáng (theo quan điểm của BQT LCOJ).

Nội quy

 1. Tôn trọng người khác: Chúng tôi khuyến khích người dùng trao đổi và chia sẻ ý kiến nhưng đồng thời cũng cần nhắc nhở họ tôn trọng và không phát ngôn xúc phạm đến người khác.

 2. Không spam: Chúng tôi không cho phép sử dụng bình luận để quảng cáo hay spam liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web khác.

 3. Không sử dụng ngôn ngữ bậy bạ: Chúng tôi đảm bảo rằng người dùng không sử dụng ngôn ngữ bậy bạ hoặc lời lẽ không phù hợp, và bình luận sẽ bị xóa bỏ nếu vi phạm.

 4. Không chia sẻ thông tin cá nhân: Chúng tôi khuyến khích người dùng không nên chia sẻ thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoại hoặc thông tin tài khoản ngân hàng trên trang bình luận.

 5. Không thảo luận các vấn đề ngoài chủ đề lập trình.

 6. Giữ bình luận có tính xây dựng: Chúng tôi khuyến khích người dùng thảo luận và bình luận xây dựng, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm chứ không nên chia sẻ lời giải trực tiếp. Nếu bạn vẫn muốn chia sẻ, hãy bỏ vào spoiler theo hướng dẫn phía dưới.

 7. Quản lý nội dung: Chúng tôi quản lý nội dung bình luận trên trang web và sẽ xóa bỏ bất kỳ bình luận vi phạm nội quy trên trang, hoặc cấm bình luận, xoá người dùng khỏi trang web tuỳ theo mức độ vi phạm.

 8. Cập nhật nội quy: Chúng tôi sẽ cập nhật nội quy bình luận theo thời gian để đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Cách ẩn lời giải (spoiler)

Bài A + B làm thế này
>! Sử dụng 
>! toán tử 
>! + 
>! 
>! >! Kết quả sẽ là 
>! >! A + B
>! 
>! Thế là xong bài

Bài A + B làm thế này

Sử dụng toán tử +

Kết quả sẽ là A + B

Thế là xong bài

Đánh giá bình luận

 • Nếu bạn thấy bình luận hữu ích, hãy upvote.
 • Ngược lại, downvote nếu bình luận tiêu cực, nhảm nhí.
 • Một bình luận có nhiều lượt downvote sẽ bị hệ thống ẩn đi, trong khi bình luận tích cực sẽ được ghi nhận vào điểm đóng góp.