Editorial for Diện tích hình vuông


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: Hieu Nguyen

Gọi độ dài đường chéo là ~d~, độ dài cạnh là ~a~.

Khi đó ta có ~ d^2 = a^2 + a^2 ~ => ~d^2 = 2a^2~ (theo định lý Pytago)

Dễ thấy diện tích hình vuông là ~a^2 = d^2/2~.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  khiemkrkt  commented on Sept. 26, 2023, 4:09 p.m.

  Lí do python sai test 4

  Python sau khi bình phương d lên thì xuất hiện sai số tại số tận cùng (lỗi floating point arithmetic chắc v)

  Cách 1

  Sử dụng hàm Demical() từ thư viện demical

  Cách 2

  Kiểm tra số cuối có phải số lẻ


 • 0
  dtdungvnt  commented on Sept. 17, 2023, 3:15 p.m.

  Tôi dùng python 3. Test 4 bị lỗi miết, không hiểu sao, team coi lại xem!