54

Lộ trình luyện tập trên LCOJ

posted on Aug. 12, 2023, 10:04 a.m.

Dành cho bạn mới, tham khảo lộ trình luyện tập tại LCOJ trong ảnh đính kèm bên dưới.

Đối với các bạn lần đầu làm quen với hệ thống này, hãy thử 2 bài tập:

Các tài liệu khác

Các tổ chức giáo dục có nhu cầu sử dụng, liên hệ để được hỗ trợ!


Comments

Please read the guidelines before commenting.