CB01 - Lập Trình Không Khó

View as PDF

Submit solution


Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, JavaScript, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Bài tập này giúp bạn làm quen với hệ thống "Luyện Code Online" của chúng tôi. Và cũng là bài tập thể hiện quyết tâm học lập trình của bạn!

Tương truyền rằng những ai dám nói "Lập Trình Không Khó" là người đó sẽ gặt hái những thành công vang dội và viết lên những sản phẩm để đời.Do đó, yêu cầu của bài tập hết sức đơn giản. Công việc bạn cần phải làm là in ra câu nói dưới đây:

Lap Trinh Khong Kho!

Lưu ý:

 • Chuỗi không có dấu tiếng Việt
 • Có dấu chấm than ở cuối

Input

Không có dữ liệu đầu vào

Output

Dòng chữ "Lap Trinh Khong Kho!" không có nháy kép.

Sample

Input #1

Output #1
Lap Trinh Khong Kho!

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  ______  commented on April 6, 2024, 7:58 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 0
  Giabao123  commented on March 27, 2024, 12:26 p.m.

  cac ban dung nhan bay


 • 0
  nhatnam123  commented on March 27, 2024, 9:58 a.m. edited

  m xl mọi người


 • 3
  hohoanghai5042011  commented on Feb. 15, 2024, 7:42 a.m.

  include <iostream>

  using namespace std; int main() { cout << "Lap Trinh Khong Kho!"; return 0; }


 • -17
  zntp810__  commented on Feb. 4, 2024, 10:55 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -11
  Nguyenminhphat311  commented on Jan. 24, 2024, 7:12 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -9
  mutare6244  commented on Jan. 12, 2024, 8:56 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -10
  mutare6244  commented on Jan. 12, 2024, 8:55 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -11
  mutare6244  commented on Jan. 12, 2024, 8:54 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -7
   Mechamaru  commented on Jan. 14, 2024, 3:30 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -8
  hoangnguyen27  commented on Jan. 11, 2024, 12:54 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -6
  hoangnguyen27  commented on Jan. 11, 2024, 12:54 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -6
  hoangnguyen27  commented on Jan. 11, 2024, 12:53 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -16
  kimtuan15  commented on Jan. 7, 2024, 8:51 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -6
  banhduchoang  commented on Dec. 7, 2023, 1:51 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -6
  nhan888  commented on Dec. 6, 2023, 2:41 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -8
  _SUGAR__DADDY_  commented on Dec. 2, 2023, 7:27 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -7
  NEHL  commented on Dec. 2, 2023, 7:20 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -7
  _________________  commented on Dec. 1, 2023, 3:41 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -4
  _________________  commented on Dec. 1, 2023, 3:41 p.m.

  .


 • 0
  _________________  commented on Nov. 14, 2023, 9:26 a.m.

  bài này chúng ta phải dùng dfs khử đệ quy bằng stack, cây phân đoạn, chặt nhị phân, ... thì mới full test :)


  • 1
   ngkhacbaolam2809  commented on Nov. 19, 2023, 2:48 a.m.

   bài này cấp quốc gia sử dụng cây nhị phân , prefix sum, vector,multi map,map,set, quay lui, quy hoạch động , tree, pair,binary search, sort ,dfs , đường đi ngắn nhất mới giải được


   • -5
    Mechamaru  commented on Dec. 7, 2023, 1:37 p.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


    • -7
     _SUGAR__DADDY_  commented on Dec. 8, 2023, 1:28 p.m.

     This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


     • -1
      Mechamaru  commented on Dec. 31, 2023, 3:35 a.m.

      ok tôi AC r cảm ơn bạn ngoài ra mik cx cs thể dùng Tìm kiếm tam phân,Rời rạc hoá (nén số), Nhân ma trận , Khử nhân ma trận , Mo's algorithm đúng k bn


  • 7
   tri_88  commented on Nov. 14, 2023, 1:33 p.m.

   Bài này cơ bản nên chỉ cần dùng set,map,vector,stack,mutilset,vector pair,segment tree,chặt nhị phân,quy hoạch động,đệ quy,quay lui,dfs,mảng 1 chiều, mảng 2,3,4,... chiều thì mới full test đc


  • -3
   _SUGAR__DADDY_  commented on Nov. 14, 2023, 9:30 a.m.

   bài này ngoài ra ta cũng có thể dùng suffix array và quy hoạch động trên cây để full test :)


  • -8
   _SUGAR__DADDY_  commented on Nov. 14, 2023, 9:26 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • -5
    _SUGAR_BADBOY_  commented on Nov. 14, 2023, 9:28 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -2
  absolution  commented on Nov. 10, 2023, 3:33 p.m.

  hello


 • 1
  taithikgirl  commented on Oct. 28, 2023, 2:23 a.m.

  hao no


 • -14
  trongkien2tt  commented on July 11, 2023, 9:18 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -20
  kimbang  commented on July 9, 2023, 12:47 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -6
   161007thanhhiu  commented on July 27, 2023, 2:16 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -1
  Ryommen  commented on July 5, 2023, 4:24 a.m.

  ad có thể để đề bài và phần code chia 2 màn hình đc ko ? khó dùng quá


  • -7
   Hieu Nguyen  commented on July 5, 2023, 7:41 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • -6
    ChuongMC  commented on July 24, 2023, 11:11 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.