11

LCOJ Beginner Contest #1

posted on Sept. 16, 2023, 11:57 a.m.

Xin chào các bạn,

LCOJ Beginner Contest #1 đã diễn ra vào ngày 15 Tháng 9, 2023, 20:00 và kéo dài trong vòng 2h30p

Tổ chức kỳ thi
Thông tin kỳ thi
  • Sử dụng format ICPC
  • Kỳ thi sẽ gồm 6 task
  • Mỗi task 100 điểm.
Kết quả

Xin chúc mừng top 5 của kỳ thi:

Các thử thách của kỳ thi đã được công khai kèm theo hướng dẫn giải (4/6).

Happy coding!


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -1
    tienle0103  commented on Sept. 16, 2023, 10:10 a.m.

    em fan anh tqviet