VT02 - Tìm số lớn thứ hai của mảng

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem types
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho một mảng các số nguyên có ~n~ phần tử, bạn hãy tìm ra phần tử lớn thứ hai của mảng. Phần tử lớn thứ 2 bắt buộc phải nhỏ hơn, không chấp nhận bằng phần tử lớn nhất.

Input

 • Dòng đầu tiên là số nguyên dương ~n~, số lượng phần tử của mảng, (~2 \le n \le 10^6~)
 • Dòng tiếp theo là ~n~ số nguyên của mảng, (~|a_{i}| \le 10^9~)

Output

 • Nếu tìm thấy số lớn thứ 2 trong mảng, in ra số đó
 • Nếu không tìm thấy thì in ra NOT FOUND

Sample

Input #1
3
1 2 3
Output #1
2

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -2
  kieuly123  commented on March 30, 2024, 1:38 a.m.

  test 3 hình như là số âm, test cuối là các số bằng nhau


 • 2
  tungkq123  commented on Nov. 28, 2023, 3:23 p.m.

  mong ad capaj nhaats tinh năng hiện phần dữ liệu test case đầy đủ mỗi bài thì test sẽ dễ ạ


 • 1
  nguien_24  commented on Nov. 10, 2023, 5:12 p.m.

  quicksort(); rồi kiểm tra phần tử đầu và cuối bằng nhau không nếu = thì NOT FOUND. chạy 1 vòng for kiểm tra con if a[n-1]>a[i] thì in ra a[i] rồi break; else continue;


 • 0
  thanhqt74  commented on Nov. 1, 2023, 1:22 p.m.

  Test 7 là sao vậy mọi người ơi


 • -2
  nhpnhpnhp  commented on Oct. 28, 2023, 7:10 a.m.

  ae cho mình xin test6 với ;-;


 • 1
  lch101  commented on Aug. 27, 2023, 4:44 p.m.

  Bài này nếu mn code c++ thì có thể xài set rồi dịch con trỏ 1 cái từ vị trí cuối là dc nghen


 • -2
  thinh01092005  commented on Aug. 16, 2023, 2:16 a.m.

  mn cho em hỏi test 6 là gì v ạ


  • -1
   kobetocdo  commented on Aug. 18, 2023, 9:41 a.m.

   cái trường hợp đấy là tất cả các số bằng nhau nó mới không tìm được đấy bạn ạ


 • -5
  18_Lonely  commented on Aug. 11, 2023, 9:20 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -3
  godcyber  commented on Aug. 1, 2023, 7:14 a.m.

  Đề này chắc chỉ có code trâu thôi ad ơi :((