VL15 - Rút gọn phân số

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho tử số ~a~ và mẫu số ~b~ của 1 phân số là các số nguyên, bạn cần viết 1 chương trình rút gọn phân số ~\frac{a}{b}~ về phân số tối giản.

Input

 • Tử số ~a~ và mẫu số ~b~ của phân số cần rút gọn

Giới hạn

 • ~|a|, |b| \le 1000 ~

Output

Phân số tối giản sau khi đã rút gọn

 • Nếu phân số được yêu cầu không hợp lệ, in ra INVALID
 • Nếu giá trị của phân số là một số nguyên, in ra số nguyên đó
 • Trường hợp khác, in ra tử số và mẫu số của phân số tối giản cách nhau 1 dấu cách

Sample

Input #1
4 -8
Output #1
-1 2

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  h6phz5  commented on Sept. 17, 2023, 2:39 p.m.

  case là gì nhỉ


 • -1
  rabbitcode  commented on Sept. 16, 2023, 2:06 a.m.

  case 2 là gì thế mn ơi


 • 0
  Minh_Bijan_123  commented on Sept. 12, 2023, 11:34 a.m.

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std; long long a,b,s; int main() { cin>>a>>b; if (b==0) { cout<<"INVALID"; return 0; } s=__gcd(a,b); a=a/s; b=b/s; if (b==1) { cout<<a; return 0; } if (b!=1) { cout<<a<<" "<<b; return 0; } return 0; }


 • 0
  trinhtheanh3010  commented on Aug. 26, 2023, 9:42 a.m.

  test case 4 là gì v mn


 • -18
  kimbang  commented on July 18, 2023, 1:50 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.