SQUARE2 - Tạo hình vuông

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho biết kích thước của ba hình chữ nhật, hãy viết chương trình xác định xem liệu ta có thể ghép ba hình chữ nhật này lại với nhau để tạo thành một hình vuông (không bị thủng ở giữa) hay không. Lưu ý rằng khi ghép, bạn có thể xoay các hình chữ nhật. Một cách ghép được coi là hợp lệ nếu không có hai hình chữ nhật nào chồng lên nhau, và bạn phải dùng hết cả ba hình chữ nhật. Hình sau là cách ghép ba hình chữ nhật thành một hình vuông hợp lệ của hai ví dụ đầu tiên.

Screenshot from 2020-12-27 12-14-05.png

Input

 • Gồm ba dòng, dòng thứ ~i~ chứa hai số nguyên hi và wi lần lượt là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật thứ ~i (1 ≤ w_i ≤ h_i ≤ 100)~. Dữ liệu vào đảm bảo ~h_1 ≥ h_2 ≥ h_3~.

Output

 • In ra một dòng chứa xâu YES nếu ta có thể ghép ba hình chữ nhật thành một hình vuông, nếu không in ra xâu NO.

Sample

Input #1
7 3
7 1
7 3
Output #1
YES
Input #2
9 2
7 4
7 5
Output #2
YES
Input #3
3 1
3 2
3 3
Output #3
NO

Problem source: Kc97ble - Free Contest 40


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  Anphabeta  commented on March 23, 2024, 4:55 p.m.

  Mình xin phép nhờ các cao nhân chỉ ra ý tưởng bài này được không ạ


  • 0
   dinhvantung0611  commented on April 2, 2024, 3:05 p.m.

   Mình dùng trick lỏd để AC :))


   • 0
    dainghiajustiin  commented on April 2, 2024, 4:02 p.m.

    trick lor gi the a oi em ch AC T_T