POWER - So sánh 2 lũy thừa

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00
Time limit: 0.1s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho 3 số nguyên ~a, b~ và ~c~. Hãy so sánh ~a^c~ và ~b^c~.

Input

 • Dòng đầu tiên là ~T~, số lượng bộ kiểm thử,
 • ~T~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm duy nhất 3 số ~a, b, c~.

Giới hạn:

 • ~1 \le T \le 20~
 • ~-10^9 \le a, b \le 10^9~
 • ~0 \le c \le 10^9~

Output

Với mỗi bộ kiểm thử, in ra trên 1 dòng:

 • Nếu ~a^c > b^c~, in ra ~>~
 • Nếu ~a^c < b^c~, in ra ~<~
 • Nếu ~a^c = b^c~, in ra ~=~

Sample

Input #1
2
2 3 4
1 1 1
Output #1
<
=

Hint

Trong ví dụ 1, chúng ta có 2 mẫu dữ liệu lần lượt là ~2^4 < 3^4~ và ~1^1 = 1^1~. Do vậy, chúng ta xuất ra kết quả là ~<~ cho mẫu đầu tiên và ~=~ cho mẫu thứ 2.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  dainghiajustiin  commented on Sept. 16, 2023, 10:42 a.m.

  khi a=b=c=0 thì sao nhỉ?


  • -1
   Binplayingame  commented on Sept. 22, 2023, 7:22 a.m.

   ~0^0 = 1~ nha bạn, nghĩa là ~a^c = b^c~


   • 0
    tri_88  commented on Sept. 23, 2023, 3:41 p.m.

    Không có ~0^0~ nha bạn


  • 1
   tienle0103  commented on Sept. 16, 2023, 10:51 a.m.

   làm gì có số 0^0