HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem source:
Chuyên Sơn La Online Judge (CLSOJ)
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, Go, Java, JavaScript, Kotlin, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Scratch, Swift

Cho dãy ~n~ số nguyên nằm trên vòng tròn theo chiều kim đồng hồ. Hãy xác định dãy con liên tiếp (có ít nhất một phần tử) có tổng các phần tử của nó là nhỏ nhất.

Dữ liệu:

 • Dòng đầu ghi ~n\ (n ≤100)~;
 • Các dòng tiếp theo lần lượt ghi các số ~a_1, a_2, \ldots, a_n\ (|a_i| \le 10^9)~.

Kết quả:

 • Một số nguyên duy nhất là tổng nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:
4
2
-3
5
-4
Kết quả:
-5

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  NguyenBuiVN  commented on March 3, 2024, 3:43 a.m.

  bài gì lú vậy


 • -1
  ngcduy567  commented on Oct. 5, 2023, 10:45 p.m.

  vi du bai nay bang -7 moi dung chu nhi ??


  • 0
   manh_str123  commented on Oct. 13, 2023, 11:15 a.m.

   Đọc kĩ đề kìa